Hvad er “eksperimentel læring”?

Hvad er “eksperimentel læring”?

Definitionen på eksperimentel læring er, når børn (og voksne) lærer ved at udforske, opleve, skabe, erfare, relatere til og interagere med verden omkring sig. Denne form for læring er ustruktureret, uden regler eller tidsbegrænsninger og involverer et minimum af assistance fra voksne. Børnene får lov til at lære naturligt, på deres egne vilkår.

Eksperimentel læring kan ske gennem aktiviteter som udendørs leg, fantasilege, kreativ udfoldelse gennem kunst, musik og dans, udforskning af naturen og børnenes omgivelser og miljø. At opleve verden på egen hånd hjælper børnene til at tænke selvstændigt.

Og når de gør det, får de en oplevelse af at have opnået noget og en større selvtillid, som er med til at styrke forældre-barn-forholdet, når man sammen deler glæden over at have nået vigtige milepæle.

Eksperimentel læring foregår uden for klasseværelsets struktur og sker, når børnene er derhjemme, når de leger, er på ferie eller holder weekend. I dag har børn færre strukturløse oplevelser end deres forældre havde, da de var børn. Det er et resultat af mange faktorer, fra den avancerede teknologi (legetøj, tv, videospil, internet og sociale netværk) til forældres bekymring omkring sikkerhed og hygiejne samt mangel på kvalitetslegesteder.

Hvis du vil vide mere om eksperimentel og ustruktureret læring efter at have læst vores rapporter, så anbefaler Bio-tex indledningsvis følgende bøger: Sally Jenkinson: ”The Genius of Play” og Richard Louv: ”The Last Child in the Woods”.