spring til indhold
Bæredygtig forretning for en mere bæredygtig verden

Bæredygtig forretning for en mere bæredygtig verden

Bæredygtig forretning bør gennemsyres af rentabilitet, miljøhensyn og samfundsengagement. Læs mere her!

Unilever er en global virksomhed og har dermed også en global mission og et globalt ansvar. Men vi kan kun gøre verden til et bedre sted, hvis vi arbejder sammen. Vores drivkraft er derfor en ambition om at gøre en bæredygtig livsstil til en del af hverdagen.¹

Bæredygtig forretning

Bæredygtig forretning bør gennemsyres af, at:

  • Rentabilitet

  • Miljøhensyn

  • Samfundsengagement

går hånd i hånd i alle dele af virksomhedens drift. Målet er med andre ord at skabe langsigtet værdi ved hjælp af en forretningsstrategi, som prioriterer og har fokus på flere interesser end økonomisk vinding. Interesser, som med udgangspunkt i ens egen drift giver plads til etiske, sociale, kulturelle og miljømæssige aspekter². Derfor har vi hos Unilever set en mulighed for at udnytte vores størrelse på en positiv måde. Det gør vi blandt andet ved at:

  • Investere 445 millioner euro i virksomheder, som ejes af underrepræsenterede grupper

  • Gøre det mulige at genbruge, genanvende eller kompostere 53 % af vores plastemballage

  • Have reduceret vores Scope 1 og 2 drivhusgasser med 64 % siden 2015

  • Gøre en bæredygtig livsstil til en del af hverdagen¹

Det er indsatser som disse, der har bidraget til, at mere end 700 globale eksperter har placeret os i toppen blandt virksomheder, der har formået at integrere bæredygtighed i deres forretningsstrategi og udset os til ”Corporate Sustainability Leader” for 12. år i træk.³

Én plan – et bæredygtigt liv

Unilever ser det som sin opgave at være en del af løsningen på dagens klimaforandringer. Selvom vores virksomhed vokser, har vi et mål om at halvere vores produkters indvirkning på miljøet. For at det skal kunne lade sig gøre, er vi nødt til at ændre den måde, vi producerer vores produkter på – både hvad angår produkternes indhold og deres emballage. Vi skal for eksempel gøre Vias vaskemiddel mere koncentreret og effektivt. Hvis vi kan bruge en mindre dosis vaskemiddel til hver vask, efterlader vi et mindre aftryk på miljøet. Det er blot ét eksempel på, hvordan Unilever kan hjælpe forbrugerne med at være mere skånsomme over for miljøet, når de benytter vores produkter. Derudover kræver produktet mindre emballage, hvilket resulterer i mere effektive transporter. Der kan fragtes flere produkter i hver transport, hvilket også sparer på energien. Og så må man ikke glemme, at ingredienserne i Vias flydende vaskemiddel er 91 % bionedbrydelige, samt at flaskerne er fremstillet af 97 % genbrugsplast, hvilket gør, at de kan genbruges 100 %. Disse tiltag gør, at vi med stolthed kan lade mærkningen EU-Blomsten pryde emballagen.

Vedvarende energi

Et andet af Unilevers vigtige tiltag er omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Det er en vigtig ændring for os som virksomhed og ikke mindst for miljøet. Vi har en nulvision for vores nettoudledning af CO2, og det indebærer et aktivt arbejde med at producere mere vedvarende energi, end vi selv bruger. Derudover har vi fået installeret solceller på vores produktionsenheder i 18 lande med det formål at generere vedvarende energi. Vi er overbeviste om, at vi sammen kan skabe forandring gennem vedvarende energikilder.

Hvad gør Unilever ellers?

Vil du vide mere om Unilevers bæredygtighedsarbejde og vores tiltag og indsatser for at skabe langsigtet værdi for mennesker, miljø og klima? Så læs vores bæredygtighedsagenda. I den beskriver vi, hvordan vi har valgt at tage ansvar på en række forskellige måder, blandt andet i kraft af vores varemærker, medarbejdere og partnere. Vores mål er at skabe varige positive effekter – for verden og vores virksomhed.¹

¹https://www.unilever.se/our-company/

²https://www.foretagarna.se/innehallsbank/riks/2019/mars/vad-ar-hallbart-foretagande/

³https://www.unilever.se/news/2022/vi-har-utsetts-till-corporate-sustainability-leader-for-12e-aret-i-rad/

Bio-tex Color Flydende Vaskemiddel | Bio-tex (biotex.dk)

https://www.via.se/hallbarhet/unilevers-plan-ett-hallbart-liv.html

https://www.unilever.se/brands/home-care/via/

https://www.via.se/tvatt/tvattmedel/produkter/via-color-flytande-1.html

https://www.svanen.se/Om-EU-Blomman/

https://www.unilever.se/news/2019/through-renewables-we-can-literally-change-the-world/

¹https://www.unilever.se/planet-and-society/